Aviso legal

Datu Pertsonalen Babeserako Lege Organikoan arabera, eman diezazkigun datu guztiak Carlos Ganagoiti 11, 48300 Gernika-Lumo helbidean dagoen San Fidel Ikastolaren ardurapean dagoen fitxategi automatizatuan sartuko direla jakinarazten dizuegu. Horren helburua, eskaria kudeatzea da eta, kontrakoa adierazi ezik, bide postal eta elektronikoetatik San Fidel Ikastolak antolatzen edo parte hartzen duen jardueren berri zuri bidaltzeko. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, baliogabetzeko, mugitzeko edo datu-prozesamenduaren aurka egiteko duzun eskubidea gauza dezakezu administrazioa@sfidelikastola.com (Datuen Babeserako Arduradunaren arretara) mezu elektronikoa bidaliz. / De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilite serán incorporados a un fichero automatizado del que es responsable San Fidel Ikastola, con domicilio en c/ Carlos Gangoiti 11, 48300, Gernika-Lumo, con la finalidad de gestionar su solicitud así como para, salvo que indique lo contrario, remirtirle por medios postales y electrónicos, información de las distintas actividades que organiza o participa San Fidel Ikastola. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad de los datos y oposición a su tratamiento, mediante correo electrónico a: administrazioa@sfidelikastola.com.