Helburu Estrategikoak

Adierazitako tarte horretarako ikastolak helburu nagusi batzuk markatu ditu bere Misio eta Ikusmirarekin lotuta.

Hezkuntza Elkartea osatzen duten estamentu guztiei dagokie eta honako hauek dira:

 • Gure bezeroak diren guraso eta ikasleen asetasuna optimizatzea.
 • Erakunde malgua izatea eta gizartearen beharrizanei eta aldaketei erantzuna emateko gaitasuna erakustea..
 • Kalitatezko irakaskuntza akademikoa eskaintzea berrikuntza metodologiko eta teknologikoez baliatuz.
 • Pertsona izateko ikasleentzat lagungarriak izango diren estrategiak bultzatzea.
 • Giza-kristau balioak dituzten pertsona konprometitua izateko hezitzea.
 • Ikastola eleanitz moduan identfikatua izatea.
 • Gizartearen erronka berriei erantzun egokia emateko erakunde berriztatzailea izatea
 • Kudeaketa eta antolaketan erakunde bikaina izatea.
 • Arlo ekonomikoa egoki bideratzen duen erakundea izatea eta beharrezkoak diren baliabide materialak eskuratzeko gai izatea.
 • Ikastolako zerbitzu gehigarriak hobetzea.
 • Barne eta kanpoko komunikazioa bultzatzea familia eta ikastolaren arteko komunikazioa bideratzeko era egokian.
 • Irakaslegoaren inplikazioa areagotzea eguneroko lanean, elkarlanean arituz eta partaide sentiaraziz.
 • ezeroekin elkarlanean aritzeko errespetuzko eta asertziozko jarrera bultzatzea ikastolako pertsonen artean.
 • Profesional talde prestatua eta eguneratua izatea.
 • Ikastolako gelak beteta egotea neurri hadi batean.
 • Haur Hezkuntzako gelak beteta izatea.
 • Ikastolaren irudi positiboa areagotzea eskualdean.